Bonjour, nous sommes le 18/08/2022 et il est 16 h 46.

Les Principaux Centres de Santé et Hôpitaux de l'ancienne province du Kasai-oriental

Dps Kasaï-Oriental
Bcz Kabinda
Itm Kabinda
Itm Tunyingieyi
Hgr Kabinda
Csr Lunga
Cs Babindi
Cs Bakadiangu
Cs Ngolo Kipele
Cs Congo Shidika
Ps Chmp
Ps Kingophar
Ps Pnc
Ps Nsanga Lubanga
Cs Kabinda
Cs Kalambo
Ps Munyengie
Ps Basha Ilunga
Cs Kamende
Ps Nkonya
Ps De Grace
Ps Mater Sœur
Cs Kamukungu
Cs Katombole
Cs Kemayi
Ps Bkwa Cinene
Cs Kilo
Ps Grace
Ps Lukulupilo
Ps Œil De Dieu
Cs Kiseka
Cs Lualaba
Ps Kapatamine
Ps Bena Ba Ngoie
Ps Mbuyi Mukulu
Ps Mbandaka Cmd
Ps El Ropheka
Ps Carrefour
Cs Mbunda
Cs Muamba
Ps Kabangu
Ps Mbale
Cs Mulemayi
Ps Tshimuka
Cs Musuma
Cs Ntambue
Ps Tshimpampa
Ps Tshibungie
Cs Ngombe
Ps Kipanda
Cs Nkumba
Ps Prodeco
Cs Nomba
Cs Ntunta
Ps Mulamba
Cs Tshipakula
Cs Tshitentame
Cs Vunayi
Ps Kabonde
Cs Zewe
Ps Tshimonga
Ch St Joseph
Bcz Kalonda Est
Hgr Kalonda
Csr Kipushia
Cs Bakoma
Cs Ngievu Kale
Cs Ngievu Kale
Cs Eyombo
Ps Epamba
Cs Kafuku
Ps Mishi
Ps Kilenge
Cs Kasamba
Cs Tshimboko
Cs Kasendu
Ps Kasakula
Ps Mumbu
Cs Kipangie
Cs Kipoke
Ps Mpanda Kalengeyi
Ps Lubondoyi
Cs Lufuanka
Cs Lulungu
Ps Katonkole
Cs Matembo
Cs Mbayo
Ps Keji
Ps Kiyi
Cs Mbendele
Ps Mani
Cs Mbo
Ps Kakoma
Cs Mpitshi
Ps Ntambo Muelayi
Cs Ngievu Lulu
Ps Kaboya
Cs Kanunu
Cs Ngombe
Cs Nkoji
Ps Nkoni
Cs Nkeba
Cs Tshiambue
Ps Ejiba
Cs Tshibue
Ps Tanka
Cs Tshiseshi
Ps Luboya
Bcz Ludimbi Lukula
Csr Bemane
Hgr Mpengie
Cs Bakile
Ps Lumba
Cs Basase
Cs Bashimikie
Cs Mbo Kibambe
Cs Ejimba
Cs Kabwe
Cs Tumbue
Cs Kengie
Cs Kiasame
Cs Kifuenkiese
Ps Nkundu
Ps Kintu
Cs Kitengie Muana K
Cs Kibi
Cs Luanga Etamb
Cs Lukolela
Cs Miombe Etala
Cs Kabangu
Cs Baule
Cs Balabala
Cs Miombe Muavi
Cs Mpengie
Cs Mukomayi
Bcz Kamiji
Cs Cipuka
Ps Kalembe
Cs Kamaziya
Ps Miketa 1
Hgr Kamiji
Cs Kasanga
Cs Katongo
Ps Kaputu
Cs Kele
Ps Mbukulu
Ps Katalay
Cs Lubi
Csr Malenge
Ps Nkombe
Cs Miketa
Ps Kabula
Ps Kasengayi
Cs Muadi
Cs Kacia Mpese
Ps Mulambi Mwimba
Cs Bkwa Mbulu
Ps Muasa
Cs Nyoka
Ps Nkelende
Ps Kaleta
Bcz Kamana
Itm Kamana
Cs Bakunda
Cs Zumbura
Cs Kalonda
Cs Ebondo K.
Cs Mase
Cs Yakalenda
Cs Kabamba
Cs Lopiko
Cs Eshilu
Cs Mitombe
Cs Lupotshi
Cs Kabue Lomami
Cs Mpeshi
Cs Nkoto
Cs Esanga
Cs Kabashilange
Cs Kamana I
Cs Kamana Ii
Cs Kasolo I
Cs Kasolo Ii
Cs Kasongo
Cs Ekungu
Cs Kabalayi
Cs Mbanda
Cs Kalongo
Cs Vunayi
Cs Kimabue
Cs Malongo
Cs Kabenge
Cs Kipinda
Cs Tanganyika
Cs Mulumbu
Cs Campus
Cs Lualaba Ndaba
Cs K. Lupata
Cs Kikulu. Ba
Cs Kalonda
Cs Lualaba Nsangua
Cs Mbandaka
Cs Mwassa
Cs Lubala
Cs Kasase
Cs Kasele
Cs Mambu
Cs Mbutu
Cs Mpemba
Cs Kipukote
Cs Bulanda
Cs Ndedi
Cs Muamuayi
Cs Eyinga
Cs Kit. Mulo
Cs Lushiba
Cs Mulenda
Cs Mpemba R.
Cs Musangie
Cs Mokiya
Cs Kamueno
Cs Ndjibu Ebambi
Cs Nsaa
Cs Sankia
Cs Famako
Cs Lumpongo
Cs Makote
Cs Kabenge
Cs Kas. Mula
Cs Mbasula
Bcz Lubao
Itm Lubao
Csr Csmi
Hgr Lubao
Cs Codelu
Cs Kkk
Cs Clemence
Cs Kabao
Ps Kikulu
Ps Kaomba
Csr Kafumbe
Ps Milondo
Ps Kamumba
Ps Kita
Ps Nkusu
Ps Nkusu 2
Ps Makole
Ps Mbo
Ps Kioma
Cs Kangoyi
Ps Lubudi
Ps Mutapwa
Cs Lumiere
Ps Kapasa
Ps Kikang
Ps Kadimbo
Csr Kisengwa
Ps Haa
Ps Kapaka
Ps Bushimba
Ps Masanga
Cs Lubamba
Ps Mpo
Cs Lumumba
Ps Kamami
Ps Kisuiba
Ps Ngase
Cs Lupongo
Cs Nkonko
Ps Kalumba
Ps Katenta
Ps Tete
Cs Maloba
Ps Kilongo
Cs Malungu
Ps Ngongo
Ps Nyindu
Cs Mumbo
Ps Buabe
Ps Kafuma
Ps Basalabale
Cs Sangwa
Ps Mpopwe
Ps Kimbwi
Ps Ehanga
Ps Mukungu
Ps Katoba
Cs Seke
Ps Kasanga
Ps Muila
Ps Kidima
Cs Yemba
Ps Nongo
Ps Dibwe
Bcz Tshiofa
Cs Baunga
Cs Ebidjiri
Ps Kangulube
Cs Eunyi
Ps Balunga
Cs Kabuta Kele
Ps Makonde
Cs Kansensa
Cs Kibulu
Ps Kaole
Ps Kiunda
Cs Kilungie
Ps Eyimeno
Cs Kitengie Ngukie
Cs Kolobeyi
Ps Mondue
Cs Lomami
Ps Saint Sauveur
Ps Lomami
Ps Bon Berger
Ps Tamu
Cs Lukombe
Cs Lumba Lupata
Ps Sankia Lao
Cs Lupambue
Ps Ngobwe
Cs Lutobo
Ps Lupupa
Cs Makamba
Cs Mitombe
Ps 33è Crs
Ps Balua Lupata
Cs Ngandu
Ps Katampa
Bcz Kalenda
Itm Kalenda
Cs Bakwa Tshileng
Ps Kongo
Ps Kayamba
Cs Itondo/G
Cs Kabiji
Ps Kajidi
Cs Kah
Ps Kasaji
Cs Kalenda G
Ps Kalenda Musasa
Ps Combelca
Cs Bons Soins
Hgr Kalenda Bay
Cs Kangal Sang
Ps Kat Mukeng
Ps Mulel
Ps Kangal Kambay
Cs Kapaku
Ps Kombo/G
Cs Katangela
Cs Lubunza
Ps Tshiomba Kaut
Cs Makena
Ps Ikuland
Cs Malu Kasamba
Ps Kabanga
Ps Bakwa Kamuenz
Cs Mbaya Museng
Ps Tshimand
Ps Tshisanga
Ps Luyombo
Ps Kambaj
Ch Inamuan
Cs Muana Muzang
Ps Ngoy Tshiyand
Cs Mukand Mukes
Ps Luvu
Ps Kalamba
Cs Mulundu
Ps Tshidiang
Cs Museng' G
Ps Tshibue
Ps Hang
Cs Ngoy A Band
Ps Ngoy Dikok
Ps Ngoy Gbadolite
Cs Tshiamba
Cs Tshikala
Cs Tshikumbu
Cs Tshilomba
Cs Tshilundu
Cs Tshimung
Cs Tshinzoboyi
Ps Tshibondo
Ps Mutshimbi
Bcz Kanda Kanda
Cs Bakwa Bowa
Cs Maitre
Cs Babumua
Cs Bena Muntu
Cs Bea
Disp Kaluseba
Cs Kabila
Ps Tshinene
Csr Kabuela
Cs Mbulanga
Disp Kahulu
Cs Kalunga
Cs Kamanda
Ps Kamanda
Disp Croix Rouge
Cs Kambayi
Ps Mulundu
Hgr Kanda Kanda
Ps Tshisau
Ps Kabondo
Disp Musaluyi
Cs Kapangu
Disp Kabangu
Cs Katobo
Ps Tshibala
Cs Ngombe
Cs Lulamba
Ps Kanyama
Disp Jean Bukasa
Cs Matamba
Ps Kashilu
Cs Mbala Cotongo
Ps Mbala 2
Cs Mbala Tshinyanga
Ps Mbala
Cs Mukala K.
Cs Mulaji K.
Cs Mutembue
Cs Tshianyi
Bcz Luputa
Itm Luputa
Cs Bajika
Cs Baseka
Cs Christ-Sauveur
Cs Congo
Cs Conscience
Ps Mbondo
Cs Hamba
Ps Katengul
Ps Katukuyi
Cs Ilengele
Cs Kabusanga
Ps La Volonte
Ps Benediction
Cs Kamukungu
Cs Kankinda
Cs Kasakayi
Ps Dalfradis
Cs Kasha
Cs Katshia
Ps Tshihumb
Csr Katshisamba
Ps Nazareth
Ps Kajeli
Ps Kamutamba
Ps Itondo
Cs Katshisungu
Cs Kazadi A Ngoyi
Ps Ngoyi Kamalenge
Ps Tshidianga
Cs Kombo Tshitongo
Ps Ste Irene
Ps Mulombo
Ps Ivu Dibala
Ps Kalamba
Csr Lusuku
Ps Lusuku
Cs Masonzo
Ps Tshibingu
Cs Batshibulubay
Ps Merveille
Hgr Luputa
Cs Bon Accueil
Cs Musenge
Ps Tshimangala
Ps Kanfinga
Cs Nlle Ville
Ps Geder
Cs Revelation
Ps Betestha
Ch Ste Anne Ndg
Cs Triangle
Ps Espoir
Ps Shaloom
Ps Kasansa
Cs Tshiabobo
Cs Tshibikosa
Ps Kabanda
Cs Tshilonda
Cs Nkulu
Bcz Wikong
Itm Wiikong
Ch Carriere
Ps Kapuay
Cs Ishiy
Cs Jesus De Nazareth
Ps Tshinan
Cs Kakang
Ps Kazeng
Cs Kananganan
Ps Mukatshiot
Ch Kanintshin
Cs Kayind
Ps Kombo
Cs Mbangom
Ps Mpund
Cs Muamb' A Rangaj
Ps Katambal
Cs Muinkand
Hgr Wikong
Cs Ndg
Ps Mukand
Cs Nsang
Ps Mukil A Kamuang
Cs Ntikit
Cs Tshiaut
Cs Tshipond
Ps Kapambamb
Cs Tshiyeng
Bcz Gandajika
Itm Gandajika
Csm Cioji
Ps Kajikayi
Cs Deux Samaritains
Cs Heritage
Cs Inabanza
Ps Salamu
Ps Marie Nd
Cs Kanyaka
Ps Inera
Cs Kalubanda
Ps Theo
Cs Kaseki
Ps Mukadi
Ps Shabanza
Cs Lunga
Cs Lusambo
Cs Mande Central
Cs Mpasu
Ps Kazadi
Cs Mpata
Cs Mpemba Nzeu
Cs Mpoyi
Cs Mpunga
Cs Mulamba 2
Cs Musakatshi
Ps Mushilu
Cs Gandajika Cent
Ps Wa Kubuila
Cs Relais Mpongo
Ps Luse
Bcz Kalambayi Kabanga
Cs Bajila Membele
Cs Bena Tshibangu
Cs Bena Kazadi
Cs Tshilewu
Csr Kabala 1
Csr Kabanga
Cs Kabongo Ntshila
Cs Kalunda Musoko
Cs Kande
Cs Kanjukua
Csr Katombe
Cs Lulenga
Cs Mbao Lubiji
Cs Mbao Lubimbi
Cs Ngulungu
Bcz Mulumba
Cs Cileo
Cs Ditalala
Cs Fasi Yetu
Cs Kabanda
Ps Compassion
Cs Kakona
Ps Kalula
Ps Tshipanzula
Cs Kanyama
Cs Luanga
Ps Kafumbo
Ps Kaloba
Cs Mande Interieur
Cs Mpania Mbinga
Ps Ciabila
Ps Lusa
Cs Mpiana Ntita
Cs Mukendi Luboya
Cs Mukubi
Cs Mulunda Muimpe
Cs Ndiadia
Cs Ngambua
Cs Nsona
Cs Ntita Mushiya
Cs Relais Mpumbua
Cs Tshiasasa
Bcz Bipemba
Cs Grand Flot
Cs Jesus Alive
Disp Laps Ley
Cs Aimons Nous Tous
Ps Jehovah Jirhe
Cs Milayi
Disp Papa Inter
Disp Seul Jesus
Disp Bomed 1
Cs La Kenda
Cs Nahomie
Cs St Benoit
Cs Emmerance
Cs La Grace
Cs Plein Succes
Cs Rama
Disp Zoe Center
Cs Butumbi
Disp Dinanga
Disp Kabua
Disp Dinanga
Cs Musuibue
Disp Amitie
Cs Bomed
Cs Dibwe
Cs Bupole
Disp Bomed 2
Disp Gracia
Disp Kallot
Disp Metropole
Cs Meda
Chr Christ-Roi
Disp Grace A Dieu
Disp Reference
Disp Lua Amona
Cs Mpandisha
Disp Benediction
Disp Kamue Kazabu
Cs Therap Billy 2
Disp Wa Mukala
Disp Batshika
Cs De L'espoir
Disp Gloire A Dieu
Disp La Source
Cs Therap Billy 1
Cs Dieu Merci
Disp Schekinah
Disp Shadai Nyeya
Ps Tatu Mukubi
Cs Traineau Aigu
Cs Ida Medical
Cs Misericorde
Disp Chef D'œuvre
Disp Staff Clemence
Bcz Mpokolo
Cs Anuarite
Cs Buena Muntu
Cs Rehoboth
Cs Bon Berger
Cs Menonite
Cs Myriam
Cs St Pierre
Cs Archange
Cs Islamique
Cs Kamuma
Cs La Grace
Cs Edidiom
Cs Kamuka
Cs Providence
Cs St Medard
Cs Ipromed 1
Cs St Daniel
Cs Cemefo
Cs St Bethel
Cs Dieu Merci
Cs Miracle
Cs De La Foi
Cs Notre Dame
Cs Reneko
Cs St Clement
Cs Pelouse
Cs Ste Rita
Cs St Thomas
Cs Dinanga
Cs Fokal
Cs Ipromed 2
Cs Jesus Alive
Cs Ndeji Wa Bana
Cs Patience 1
Cs Dipa
Cs Emergence
Cs Memorial
Cs Cotshiam K.
Cs Homme De Dieu
Bcz Nzaba
Itm Mbuji Mayi
Cs Alliance
Cs Chinois
Ps Chretien/Bip
Ps Kangaya
Ps La Vie
Ps Sinai
Ps Soins Modernes
Ps Tshimbu
Ps Benediction
Cs Dinanga
Ps Fonambu
Ps Sifa
Ps Wabamushiya
Ps Dieu Le Veut
Cs Mukubi
Ps Soleil
Cs Jeremie
Cs Wamuciya
Cs De La Paix
Cs La Conscience
Csr Nzaba
Cs Anu Yety
Ps Dipumba
Cs Excellence
Ps La Grace
Ps Pacos Mos
Cs St Robert
Cs Cesamu
Ps Maranatha
Ps Tshitoko
Cs Gracia
Ps Jean Badi
Cs Miseridorde
Cs Patience 2
Ps Victoria
Cs Ebico
Ps Etoile Brillante
Ps Meamic
Cs Peniel
Ps Cite De David
Ps De La Paix 2
Ps Ditekemena
Ps Jerusalem
Ps La Puissette
Cs Tropical
Cs Yehowa Yile
Cs Sd
Ps Bethel
Ps Bonte
Cs Duo
Ps J.C.A.
Cs Lys-Med
Cs Muankuadi
Ps Sagesse
Ps St Francois
Cs Cemelu
Cs Njila Wa Moyo
Ps Duo 2
Ps La Main De Dieu
Cs Tatu Muya
Cs Belusa
Hgr Tudikolela
Cs Igrech
Disp Lumiere
Ps Apostologique
Ps Buimpa
Ps Crismed
Ps Dieu Est La
Ps Difference
Cs Espoir
Cs Nzaba
Ps St Vincent
Bcz Bonzola
Itm Bonzola
Cs St Joseph
Ch D'accueil
Disp Bonne Semence
Ps Bonne Vie
Cs Camp N'sele
Cs Calvary
Cs Masanka
Cs Theraps
Cs Cikisha
Cs Notre Dame
Cs Shakena
Cs Mere Et Enfant
Cs Lumiere
Cs Leon Bia
Ps De La Pepiniere
Hgr Bonzola
Clin Miba
Ps Miba
Cs Kashala Bonzola
Cs Dieu Le Veut
Ch Methodiste
Cm St Joseph
Cs Health Center
Cs Bosembo
Cs Nyongolo Miba
Cs Nyongolo Fardc
Cs Nyongolo Pnc
Cs Manus Dei
Cs Bethesda
Cs Mgr George K
Cs De La Patience
Cs Graccia
Cs Buetu Bonso
Cs Famus
Cs Assistance Frat
Cs Atelier Mécanique
Cs Bakwanga Central
Cs Dibindi
Cs Usine Centrale
Cs Coumpound
Cs N.L.K.
Bcz Dibindi
Itm Dibindi
Csr 30 Septembre
Cs Polyvalence
Ps Relais Ndeji
Ps Ciala Muana
Ps Lumiere Du Soir
Csr Bupola
Ps Kristo Mfumu
Ps Gloria
Ps Siloe
Ps La Source
Csr Camed
Ps Kyria
Ps Mino
Chpm
Cs Eureka
Ps Uni Pour Tous
Ps C.R.C.
Ps C.M. Du Peuple
Ps Noble
Ps L'espoir
Ps Kabokal
Csr Cpc Kasavubu
Ps Heritier
Ps Nsetedi
Ps La Gloire
Ps Bonne Sante
Ps Elshadai
Ps Kapo
Ps Honneur De L'et
Ps Main De Dieu
Ps Ruth
Ps Cianza Cia Lesa
Cs Congo Medical
Ps Grand Kasai
Ps La Promotion
Cs Don De Dieu
Ps Merveille
Ps Misericorde
Ps Mbuyi Oscar
Ps Cibangu M. Meji
Cs Kikamu
Ps De La Mission
Cs Mulami Muimpe
Ps Don De Dieu 2
Ps La Grace
Chm Luth
Ps Notre Dame Esp
Ps Famu
Ps Butumbi
Ps Jehovah Jire
Ps Abel
Ps De L'avenir
Ps Betu Bana
Cs La Vie
Ps Mouskam
Ps Anael
Ps Ruth
Ps Gradu Center
Ps Dieu Est Bon
Ps Fang
Ps Malaki
Cs Mulmul S
Csr Lumiere Soir
Cs Amo Congo
Csr Markal
Cs Theomed
Ps Soleil Couchant
Csr Medical Kasai
Ps Bonne Nouvelle
Ps Predesty
Cs La Reference
Ps Polymbu
Ps Jehovah Jire
Ps Cmem
Ps La Gloire De Dieu
Cs Sankayi
Mat Tshibangu T
Ps Bama Exode
Bcz Lubilanji
Itm Mukala
Cs Pentecote
Ps La Breche
Ps Miradi
Cs Casop
Ps P. De Vallee
Ps Dominique
Ps Didier Mampasi
Cs Gradi
Ps Noble
Ps Jsi
Ps Jourdain
Ps Rocher
Ps Lumulua
Ps Lua Yehovah
Ps Tshikaf
Ps Tshim
Ps Main De L'et Ii
Cs Roger
Ps Noblesse
Ps Cite De David
Ps Rehoboth
Ps Plamedi
Ps Main De Dieu
Cs La Vie De Famille
Ps Manus Deus
Ps La Source
Cs Le Confort
Ps Kabumi
Ps Dinanga
Ps Source Divine
Ps Jehovah Rapha
Ps Olivier
Ps Therap Ii
Ps Grace Divine
Ps Bonne Sante
Ps Archimed
Cs St Fortunat
Ps Hirondelle
Ps Du Quartier
Ps La Charite
Cs Mik Geller
Ps Nzambi Wa M
Cs Bethani
Ps Kangoy
Ps De L'esperance
Ps Jesus Le Vainq
Cs Patience
Ps Rhema
Ps St. Paul
Ps Buena Muntu
Ps Goshen
Ps Bethesda
Ps St Bruno
Ps Soins Modern
Poly Chinoise
Ps St Bernard
Cs Graccia
Hgr St. Sauveur
Ps Therap I
Ps De La Foi
Ps Archimed Ii
Ps Dianetique
Cs Baobab
Ps Tegra
Ps Notre Dame
Ps Confort
Cs St Francois
Ps Pmi
Ps Boboto
Ps Main Eternel
Bcz Lukelenge
Cs De La Foi
Cs Promesse
Cs Rose De La Bonte
Cs Clemence
Cs Du Peuple
Cs Shekina
Disp Valentin
Cs Islamic
Cs Merveille
Cs Voldi
Cs Dinanga
Cs Lupandu
Cs Bon Berger
Cs Neo-Apost.
Cs Cave De La Vie
Cs Certitude
Cs Horizon 2000
Cs Charite
Cs Cosmopolite
Cs La Vie 2
Cs Provenance
Cs Bon Acc.
Cs Bonzart
Cs Gloire De L'et.
Cs Pascamed
Cs Christ Roi
Cs Plan De Dieu
Hgr Chsfl
Cs Don Du Salut
Cs Mukaji Muk.
Cs Shamungo
Cs Theresienne
Cs Espoire
Cs Rehobot
Cs Tshimpo
Cs Benoit
Cs Maliki
Cs Shabanza
Cs Don De Dieu
Cs Gloria
Cs Manuela
Cs Bon Samaritain
Cs Galaad
Cs Ngemena
Cs Bon Grain
Cs Delice
Cs Dibindi
Cs Le Rocher
Cs St Daniel
Cs Jules
Cs St Kizito
Cs Fontaine
Bcz Diulu
Itm Diulu
Csr Adec
Ps Tetelestai
Ps Divinite
Csr Nkuluse
Ps Phouka
Ps Kasavubu
Csr Siloe
Ps Dipa Medical
Ps Amikor
Ps Bon Soleil
Ps Nahomie
Ps Dmjc
Csr Kayembe
Ps Privilege
Csr Du Salut
Disp Bcc
Disp Kamed
Csr Fraternite
Ps Victoire
Ps Istm
Disp Du Lac
Ps Meno/Cab Dent
Ps Adife
Ps Graccia
Cs Pasteur Nevil
Cs Fruit De Longue
Cs Sauveur
Cs Abel
Cs Dr Louis
Cs Bon Samari
Cs Bipharma
Disp Sncc
Cs Vanite
Cs M.A.
Cs Syka
Cs Charite
Cs Foc D.H.Inter
Cs Fruit D'amour
Cs Elohim
Cs Lwa Umona
Cs Zoe
Cs Pepam
Cs Kitenge
Cs El Roi
Cs Soleil Ii
Disp Bonne Sem
Cs Cmdc
Cs De La Vie
Cs Daniesco
Cs Csaf
Cs Therap M
Cs Frekan
Cs Flamme
Cs Islamique
Cs Bon Berger
Cs La Patience
Cs Frekan Ii
Cs De La Paix
Cs Lupandu
Cs Dipa
Cs Grentuka
Cs La Seve
Cs Fumuko
Bcz Kansele
Itm Kajiba
Itm Lubilanji
Cs Raphadi
Disp Jenvic
Disp Mara
Disp Bosembo
Disp Dipa Dia Nzambi
Chm Saint Raphael
Disp Dieu Reste Dieu
Cs Assurance
Disp Bonzart
Cs Cinq Huit
Ps Bupole
Disp Alliance
Disp Fakam
Disp Muya
Disp Hebelona
Cs Charles Center
Disp Dieu Le Veut
Cs Baraka
Ps La Breche
Cs La Grace
Ps Dieu Soit Beni
Disp Ya Tshiaba
Hgr Kansele
Cs Mwa Nkuadi
Ps Jesus Alive
Ps Bena Luendu
Cs Ditabuya Mu Yesu
Disp Kanda Mana Wetu
Ps Ditabuja
Cs Bethesda
Disp Soleil De Vie
Cs Parents Enfants
Cs Luvuanda
Cs Grace Divine
Ps Congo Medical
Disp Regideso
Cs Disanka
Ps Merveille
Cs Manzonzo
Ps Muena Meji
Disp Soleil Du Matin
Disp Chemin Du Salut
Disp Grace A Dieu
Cs Lumiere
Disp De La Vie
Ps Mme Bintu
Disp Don De Dieu
Disp De L'an 2000
Bcz Muya
Itm Mbuji Mayi
Cs Bon Accueil
Cs Manasse
Hgr Muya
Cs Sainte Famille
Disp Shaloom
Cs Grace A Dieu
Ps Alpha Omega
Disp La Prosperite
Cs Tshishima
Cs Bibaphar
Ps Nursing City
Cs Ciamala Ntita
Ps Premices
Cs Kalombunda
Ps Shalina
Cs Bon Berger
Ps Rehoboth
Cs Adec
Disp Jesuites
Cs Hirondelles
Ps Shekinah
Disp Sunset
Cs Du Peuple
Cs Tresant
Ps Boudhas
Ps Patmos
Ps Colombe
Ps Buena Muntu
Cs Fakaab
Ps Menonite
Ps Saint Paul
Cs Rose Desharon
Ps Bien Etre
Disp Assistance Soc
Cs Sion
Bcz Djalo Djeka
Itm Djalo
Cs Djalo Catholique
Ps Djonga Mbilo
Ps Lokaletolo
Cs Djalo Methodiste
Ps Esege
Ps Awamba
Cs Ekanga
Cs Lando
Cs Longonya
Cs Lonya
Cs Mudimbi
Ps Ehekesolo
Cs Ndjeka
Ps Wodi
Cs Ngolo
Ps Ndjawo
Cs Ombeka
Csr Otshudi
Ps Djongomana
Ps Okoma
Cs Mvimbo
Ps Otshudi
Ps Mundeke
Cs Pakema
Ps Tokolo
Ps Mundala
Ps Hiemo Lokumu
Cs Wonya
Bcz Katako Kombe
Itm Katako Kombe
Csr Awunda
Ps Omelowo 1
Ps Omotomba
Cs Dingele
Ps Kiaka
Ps Esuke
Ps Lupanu
Ps Yangunda
Cs Elonga
Ps Okitandeke
Cs Kiekele
Ps Djeko
Cs Pongadjoke
Cs Kiete
Ps Denge Lokedi
Ps Lopanu Miyanga
Csr Kiomi
Ps Ndjila Panda
Ps Malawo
Ps Etshuna
Cs Lohano
Ps Yosenge
Ps Ohandja
Cs Longala
Ps Lengola
Ps Wumbe
Ps Lombole
Cs Lotahe
Ps Wema
Ps Localite Lodja
Ps Lukutshu
Ps Lokongo
Cs Lotola
Ps Diwamba
Cs Mende
Ps Atanda
Cs Olemanu
Cs Pongo
Ps Okondesake
Hgr Katako Kombe
Cs Omeka Pilote
Ps Omeka Ii
Ps Kasongo Kizito
Cs Ongene
Ps Mbodi
Cs Pamahamba
Ps Omelowo 2
Ps Ohoma
Ps Olendja
Csr Shinga Ii
Ps Omesende
Cs Tete Ngomba
Ps Longidimu
Bcz Wembo Nyama
Itm Wembo Nyama
Csr Ahambe
Ps Vala
Cs Dikoka
Ps Owanda
Ps Dihokalondo
Cs Dimanga Sheki
Ps Tsheko Denge
Csr Lomembe
Ps Okoka
Cs Londeke
Cs Lushimapenge
Cs Oduku
Ps Okombe
Ps Loteta
Csr Ohambe Djolo
Ps Dombi
Ps Tomba
Csr Olota
Ps Shokende
Ps Munge
Cs Onalua
Ps Ekondewango
Ps Okongo
Cs Osomba
Hgr Wembo Nyama
Ps Evangelique
Ps Kimbanguiste
Ps Ekenyi
Ps Shinguyuyu
Ps Ovulambe
Ps I.S.P.
Cs Otohe
Cs Shenga Dimandja
Cs Shilo Vanga
Ch Sodeshi
Csr Tsheko Poto
Ps Vele
Bcz Dikungu
Hgr Dikungu
Cs Dikungu
Ps Okita Wungu
Ps Lotshudu
Cs Djuwola
Ps Lokuke
Cs Wemambolo
Cs Esongadjinga
Ps Ngando
Ps Kaya
Cs Lohata Sanongo
Ps Yonge
Ps Lokoho
Cs Lomandji
Ps Otedi
Ps Ofuku
Csr Menyasongo
Cs Deko
Ps Nguwo
Ps Oseki
Ps Kadika
Ps Djima
Csr Nyeme
Cs Lotelema
Cs Odumbe
Ps Salongo
Ps Okandandjadi
Ps Dionga Kokolomami
Csr Ohambe Tambwe
Cs Onyalodu
Ps Yelo
Cs Okako
Ps Shenga Taembi
Ps Dembo
Cs Okitodimba
Cs Penge
Ps Menge
Ps Lodi
Ps Okitodimba
Csr Omeonga
Cs Onaembo
Ps Vungu
Ps Okita Wonya
Csr Opombo
Cs Tshendo
Ps Localite
Csr Ovungu
Cs Poto Dihota
Ps Omalokamba
Ps Omboko
Ps Toko
Cs Owango
Cs Diamba I
Ps Diamba Shengi
Ps Tomana
Ps Owele
Ps Lotanga
Ps Momba
Cs Tese
Ps Djonga Dioko
Ps Shongokele
Ps Pambo
Bcz Bena Dibele
Itm Bena Dibele
Csr Asami
Ch Bena Dibele
Cs Etombo
Cs Kabondo
Ps Olombo
Cs Lobilo
Ps Ongodu
Cs Lukibu
Cs Bombaringa
Ps Tshikuma
Ps Mangapindu
Ps Miondo
Cs Pelo
Ps Tuipolo
Csr Kamba
Ps Bikondji
Cs Osanga Bs
Ps Ikala
Csr Nkavu
Ps Olongo Etema
Ps Kashama
Csr Olenga
Ps Wilanga
Csr Omedji
Cs Omalokona
Cs Ototo
Ps Omanga
Csr Yenga
Cs Kalonda
Bcz Kole
Itm Kole
Cs Banda
Ps Okoto
Cs Duka
Ps Itedji
Cs Ingengwa
Ps Osanga
Ps Kongolo
Cs Ishenga
Ps Ishombo
Ps Mpala
Ps Ishombo Tshendjo
Ps Booke Pata
Ps Nkavu
Cs Kole Pilote
Hgr Kole
Ps Methodiste
Ps Mission Catholiue
Ps Panga
Ps Towanga
Ps Asenge
Ps Ikondjo
Cs Kole Yango
Cs Asanga Banga
Cs Kole Catholique
Cs Ndjoka
Csr Nienie
Ps Bolendo
Ps Asanga
Ps Owala
Ps Iwandjawo
Cs Kombeswe
Ps Ishenga Foret
Ps Kombeswe Village
Ps Wosowe
Csr Okela
Ps Iveve
Ps Nkotamaki
Ps Nsaka Nsawo
Ps Nsaka Lomba
Cs Shongo Mboyo
Ps Ekondashi
Csr Wongo
Ps Olonga
Ps Ngombe
Bcz Omendjadi
Itm Omendjadi
Cs Akedi
Ps Omehele
Cs Akonge Dowo
Ps Kodedjonge
Cs Dimoyi
Cs Djonga Lumu
Cs Dowo
Cs Efunda
Ch Hiambe
Ps Ngembe
Ps Mulenda
Cs Okombo
Cs Konde
Cs Kutshakoy
Ps Shomba
Cs Lokavukavu
Cs Longanga
Ps Lokamba
Ps Lohotame
Cs Longiya
Cs Lopeto
Ps Shenga
Cs Ohomaoma
Cs Okoka
Ps Okandjo
Cs Omendjadi
Ps Lolekonda
Cs Osomba
Cs Wema
Bcz Vangakete
Itm Okolo
Cs Asuku
Cs Dikonga
Cs Djonga
Cs Kongo Onyumbe
Cs Lokuke
Cs Shodi
Ps Djombe
Cs Lombudi
Ps Mangala
Cs Monge Loteta
Ps Oyanga
Csr Okolo Mission
Cs Okolo
Cs Onemakoto
Ps Hiandja
Cs Ongondo
Ch Onyumbe
Cs Losanganya
Cs Osomba
Ps Bac Manda
Cs Tokamba
Cs Tombola
Cs Tshunu
Ps Tangala
Csr Otshudi
Cs Oloko
Csr Vangakete
Ps Nganga
Bcz Lodja
Itm Lodja
Cs Alengo
Clin Lokenye T
Cs Asami
Ps Asami Meth
Cs Diengenga
Cm Nem Otemamb
Cs Dikombe
Cs Edinga
Cm Lokumu L'ololo
Disp Yanga
Cs Edingo
Cm Engende
Ps Losanganya
Disp Omeka
Cs Elema
Disp Nem Oyoma
Cs Elonge
Disp Nem
Cs Fin De Terme
Disp Jean Marie
Cs Kalemie
Disp Owanga
Cs Lohoma Olongo
Cs Lokenye
Cm Lokandola
Cm Fezalo
Cs Londa
Ps Welo
Hgr Lodja
Ps La Cotonniere
Mat Franciscaine
Hgr St Francois
Cs Ok-Ok
Cs Awuyangelo
Cm Kap Espoir
Ps Lumumba
Cs Okitalohonga
Cs Okitande
Cs Oloho
Cs Onema Piete
Cs Pilote
Cs Chez Nous
Ps Ohambe
Cs Shapembe
Cs Shilo
Bcz Ototo
Cs Diwoko
Cs Dolo
Cs Ekolo
Cs Hotokodi
Cs Kongo
Cs Lodibangi
Ps Okoda Wondjo
Cs Mbaka
Cs Ngembe
Ps Sanga
Cs Ngomolodi
Ps Kele Lodiha
Ps Hiahianga
Cs Nyamalowo
Cs Okakonyombe
Ps Lomami
Cs Okeke
Cs Onema Lotahe
Cs Ototo
Cs Shele
Ps Tongombele
Cs Tshodi
Ps Ohendo
Ps Lokombeyetsha
Cs Yombo
Bcz Lomela
Itm Lomela
Cs Alanga
Cs Bayaya
Ps Iloza
Cs Diamamba
Ps Tokondo
Ps Liete Grand
Ps Olakonda
Csr Edjula
Ps Idjalombo
Cs Okitangondo
Ps Kolapanga
Cs Ikomakoko
Ps Nkadi
Csr Elingapando
Cs Ikoto
Cs Impembe
Ps Yaosomba
Cs Lokala
Ps Mango
Ps Hyondju Itonu
Hgr Lomela
Cs Lomela Pilote
Ps Olowa
Ps Kalonga
Ps Lokombe
Csr Mukumari
Ps Inera
Ps Pete
Csr Odila
Ps Wemalaka
Ps Djete
Ps Mpombo
Cs Onyangondo
Ps Lowo
Ps Kotosongo
Cs Pokaongo
Ps Lokoyo
Cs Shaie
Ps Djakombe
Cs Shambi
Ps Mbidiamba
Cs Vango
Ps Difake
Cs Yangunda
Ps Ndjale
Ps Osangamanga
Cs Yombo
Ps Itana
Bcz Tshudi Loto
Itm Tshudi Loto
Cs Booke
Ps Kokitale
Ps Cekam Booke
Cs Lomami
Ps Omandja Ekunga
Ps Cacta Sam
Cs Longolongo
Ps Nkake
Cs Loto
Ps Ngongo
Ps St Kizito
Cs Mbokili
Ps Otemese
Ps Dpinga Omponda
Ps Mona
Cs Musadi
Ps Yuma
Ps Welenge
Cs Okala
Ps Omandja Emongo
Cs Pombi Oyela
Ps Djinda
Ps Mpama
Ps Indjoka
Ps Ikealolo
Cs Pombo
Ps Endoko
Ps Efefete
Ps Ooamba
Cs Okole Ongoy
Cs Tshudi Centre
Ps Ompala
Ps Nkosso
Ps Batua
Csr Tshula Otenga
Ps Olonga
Ps Songo Dikete
Bcz Minga
Itm Minga
Csr Basubuke
Ps Komba
Cs Ebala
Ps Kilo Kasongo
Csr Ehonga
Ps Ehaya
Cs Engo Dihoka
Ps Mulenda
Ps Engo Katehe
Ps Mawila
Cs Eyaka
Hgr Minga
Ps Yula
Ps Demo
Cs Asekokalo
Cs Kamakala
Psr Kiofue
Ps Kifuekese
Cs Kasha
Cs Kifuenkiese
Cs Kitenge I
Hs Lubefu
Cs Manya Maket
Ps Kasoko
Ps Esanga
Ps Eshadika
Cs Mbale
Ps Djombe Koy
Ps Djombe Kombe
Csr Milela
Ps Balembo
Ps Kashisha
Ps Ngele Ebata
Cs Mingala
Ps Samina
Cs Mukundji
Ps Dibaya
Ps Ndjele
Ps Longala
Csr Ohale
Ps Lomongo
Ps Bokos
Csr Okoko
Ps Longonya
Ps Kabuya
Ps Makadi
Cs Okunu
Ps Olambo
Ps Tsheko Sala
Csr Onokoko
Ps Nsolo
Csr Shenga
Cs Otshungu
Ps Tongo
Ps Ndjea
Bcz Tshumbe
Itm Mulenda Tshumbe
Cs Diko Andjondo
Ps Lomami Olota
Cs Dima
Ps Loseno
Ps Matonge
Ps Sheko
Cs Djondo
Ps Wete
Cs Kalema
Ps Yangi
Csr Menga Otete
Ps Dongo
Ps Djamba
Ps Okolongo
Csr Ndeka Senga
Ps Dikoesange
Ps Asekandewo
Csr Ndjo
Ps Vunga
Ps Emongo
Ps Engote
Ps Okombe
Cs Ndjovu Lokale
Ps Okudi
Cs Okengama
Cs Oshing'untu
Ps Dombi
Ps Okuwambo
Cs Tshumbe I
Hgr Tshumbe
Ps Isam
Cs Tshumbe Ii
Ps Ana Wa Tanguwo
Ps Methodiste
Csr Wuma
Ps Adungu
Ps Djalo Okoto
Ps Ole
Cs Yanga
Cs Lombo
Ps Okolo
Bcz Lusambo
Itm Lusambo
Cs Bakwa Bisaka
Ps Dituku
Ps Bakwa Nyenga
Csr Bakwa Mumba
Cs Embangambangu
Ps Kingombe
Ps Fariala
Ps Osembe
Ps Anawa Tshike
Ps Kampula
Cs Fuila Tshinyi
Ps Matalatala
Ps Tshikama
Ps Djo Belayi
Ps Mwamba
Csr Inkongo
Ps Lumpompo
Ps Lumpungu
Ps Inatra
Cs Lunkenggu
Ps Mushitu
Cs Lukala
Cs Lusambo Est
Ps Pamu
Ps Maternite Pamu
Ps Milambo
Cs Lusambo Ouest
Ps Clinique
Ps Lusambo Mat
Hgr Lusambo
Cs Methodiste
Cs Milondo
Ps Katshiabala
Ps Tshikuna
Ps Tande
Cs Musuaka
Ps Nyengele
Ps Diole
Csr Tshileta
Ps Tubinda
Ps Tshakabeni
Csr Tumbondo
Ps Nkusu
Bcz Pania Mutombo
Cs Badingwe
Cs Balela
Cs Butela
Cs Ependu
Cs Kabamba
Cs Mamba
Cs Mulubule
Cs Mukumbule
Cs Mpania Mutombo
Cs Tshitu Mwashi
Bcz Kabeya K.
Cs Badibanga
Ps Bon Guide
Ps Kabaphar
Cs Tshintshianku
Ps Kanama
Ps Croix Rouge 1
Cs Dibula
Ps Muleba
Cs Dikundi
Ps Wa Mwetu
Hgr Kabeya Kamuanga
Ps 31è C.P.C.
Ps Ami Des Bebes
Ps Kalomed
Ps St Andre
Ps Musulmans
Ps Du Marche
Ps Don De Dieu
Cs Kabeya Mileme
Ps Kanana
Ps Ba Ngoyi
Ps Ba Lupemba
Cs Katumanga
Cs Keena Winluna
Cs Lac Munkamba
Cs Lukula
Ps Lac Fwa
Ps Lukengu
Cs Mabila
Ps Mulami Muimpe
Ps Mpokolo
Ps Yawhe Rapha
Ps Rose
Ps Kabeya Kunes
Cs Matadi
Ps Mpoyi Kaseya
Cs Mpanda
Ps Nsanga A Lubangu
Ps Antenne Khrt
Ps Croix Rouge 2
Cs Chiachiachia
Ps Mulumba
Cs Tshiondo
Ps Mulunguyi
Ps Kenzo
Ps Ilunga J.
Ps Musungila
Bcz Bibanga
Itm Bibanga
Hgr Bibanga
Cs Bufua
Cs Kalombo Nf
Cs Nsanza Kab
Cs Shanji Onawema
Cs Mukendi Alexis
Cs Kimpeze Kibambe
Cs Kamukungu
Cs Muteba Bujitu
Cs Kanyinda Tsh
Cs Ch De Katanda
Cs Kalanga Kibambe
Cs Ngoya Kabangu
Cs Dikumbu Tshim
Cs Kabamba Lukusa
Cs Kanyinda Kalenga
Cs Ntumba Lubula
Bcz Tshitenge
Cs Buloba
Ps Saint Fernand
Ps Bakwa Ndomba
Cs Ciala / Maiba
Cs Bon Accueil
Cs C.N.C.A./Bna Cib
Cs Presb Bon Ber
Cs Eben Ezer
Cs Cimvuluila
Cs Notre Dame
Cs Lumiere
Cs Dilunga
Cs Kabue Ii
Ps Meilleurs Soins
Cs Lucio
Cs La Sagesse
Cs Fakas
Ps Puiss De La Foi
Ps Kabindi
Cs Bon Berger
Ps Kabue
Cs Dileji
Ps Muluma Musulu
Hgr Kambaji
Cs Kambaja
Cs Du Salut
Ps Consolateur
Ps Dinanga
Cs Kasengulu
Ps Gracia
Ps Lukelenge
Cs Lupandu Luetu
Cs Christ Bon Gueris
Ps De La Foi
Ps La Vie Est Belle
Cs Miya
Cs Mungedi
Ps Puiss De Croix
Cs Ndupombe
Ps Arche De Noe
Ps Desir
Cs Tshiemu
Cs Carriere
Cs Dibue
Ps Don De Dieu
Ps De L'unite
Ps Main De L'eter
Cs St Raphael
Cs Cers/Pmi
Cs Du Salut/Bowa
Ps La Volonte
Bcz Mukumbi
Cs Fudt
Cs Bakwa Mulumba
Ps Lenga
Cs Bisampo
Ps Adikas
Cs Kalamba
Cs Kamaleka
Cs Kamanyenga
Cs Kambanga
Cs Kankelenge
Cs Kapiandolo
Cs Katekelayi
Ps La Grace
Ps Saint Pierre
Cs Lubanga
Cs Daniel
Ps Ibrahim
Cs Tshiimuntu
Cs Tshikama
Cs Bon Berger
Cs Louis
Bcz Tshishimbi
Cs Sacre
Ps Vanyphar
Ps Moba Ii
Ps Igresh
Ps Don De Dieu
Cs Bakwa Hoyi
Cs Tshikuta Domaine
Ps Bakwa Tshibuyi
Cs Bon Berger
Cs Nouvelle
Cs Ditalala
Cs Kamisangi
Ps Viens Et Vois
Ps Kamisangi 1
Ps Kamisangi 2
Cs Mukeba
Cs Generation
Ps Matempu A1
Ps Adonai A2
Ps La Veriite A3
Ps Sun Like Site
Cs Nzetshi
Ps Cers
Cs Tshiaba Center
Ps Jova Jiret
Cs Tshibombo
Cpc 31è Communaute
Ps Esperance
Ps Mulenda I
Cs Tshianga
Cs Tshishimbi
Ps La Verite
Bcz Cilundu
Cs Bkwa Kamba
Ps Bkwa Lubadi
Ps Casma
Ps Jehovah Jire
Cs Bkwa Mbuyi
Ps Bon Berger
Cs Bakwa Mpemba
Cs Abbel
Cs Bkwa Mulumba
Ps Cialokola
Ps De La Victoire C.
Ps Bakwa Ciebwa
Ps Tshilunde
Ps Croix Rouge C.
Ps Butoke Bk Mul
Ps Luc Center Bk C.
Cs Bakwa Sambua
Ps La Gloire
Cs Kabuka
Cs Bkwa Sumba / M.
Ps Saint Luc
Ps Kafutshi Nursing
Ps Bena Kabongo
Ps Bena Katende
Cs Bkwa Lula
Ps Bkwa Lula
Ps Bkwa Lula Ther.
Ps Bon Accueil
Cs Bashingala
Ps Selco
Ps Bkwa Mbiye
Ps Sainte Monique
Cs Bkwa Ciloba
Cs Srs Theresiennes
Ps Bena Odia
Ps Bana Ba Dinanga
Ps Bena Ciloba
Ps Kandala
Ps Mbiya Biblos
Ps Bululu Ceba
Ps Kayemba
Ps Luc
Ps Matolo
Ps Nkongolo
Ps Kabunda
Ps Cibangu Katenda
Ps Ntambue
Ps Kabongo Safi
Cs Srs De La Charite
Cs Grace
Ps Bkwa Mukuna
Cs Kaleya
Cs Srs De L'esp.
Cs Kasanga
Cs Luanga
Cs Monka
Ps Eben Ezer
Ps Lusa Lua Nzambi
Bcz Miabi
Itm Miabi
Cs Kasalu 2
Ps Ngalamulume
Cs Bena Cimungu
Cs Bena Lubashi
Cs Polyvalence
Ps Consomed
Cs Prophylaxie
Cs Frekam
Cs Boya I
Ps Elkat
Cs Kabunda
Ps Paradoxe
Ps La Charite
Cs Boya 2
Ps Kaba Service
Cs Mont Carmel
Cs Kala Kakomba
Ps Kapeta
Ps Protestant
Cs Dibungi
Cs Central 2/Gar
Cs Katende
Cs Lukunza
Cs Mikete
Hgr Miabi
Cs Tshinyama
Cs Tshitolo
Bcz Kasansa
Itm Muadianvita
Cs Bena Mpunga
Cs Sœurs De Bethanie
Ps Bena Ndaya
Cs De L'unite
Cs Bena Kanyinda
Ps Tshibalabala
Cs Kalonji Sud
Cs Kasansa
Cs De La Paix
Cs Mwepu
Cs Paradoxe
Cs Mwika
Cs Espoir
Cs Muabi
Cs Kashila
Ps Nic
Cs Geatshi
Cs Kasumbi
Ps Katoto
Cs Omp
Ps Jean Pierre
Cs Lac Lomba
Ps Dinanga
Cs Lubuwa
Ps Alliance
Ps Kamar
Cs Lukalaba Est
Ps Salem
Ps Ssu
Ps Bon Samaritain
Ps La Colombe
Hgr Lukalaba
Cs Lukalaba Ouest
Cs Gephar
Cs De La Foi
Ps Kakolo
Cs Mbanda Mutokoyi
Ps Bena Kalombo
Ps Bena Mbala
Cs Mukongo
Cs Notre Salut
Cs Nsangu
Cs Bena Betu
Cs Kantenta
Cs Don Dieu
Cs Fraternite
Cs Ntanda
Ps Tshitala I
Cs Tshitala Ii
Bcz Tshilenge
Itm Tshilenge
Cs Bena Bilonda
Ps Don De Salut
Ps Bon Berger
Cs Bena Kabongo
Ps Croix Rouge
Ps Prudence
Ps Ntanda
Ps Esperance
Ps Shekinah
Cs Bena Kalombo
Ps Kabanga
Ps Citenga
Cs Bena Mulumba
Ps Las Dinga
Cs Ciasasa
Ps Nsenda
Ps Cave
Ps Prophylaxie
Hgr Tshilenge
Cs Cibumba
Ps Disanka
Ps Nkongolo
Ps Bonne Sante
Cs Cienda
Ps Mbumbu
Ps Mbuyi
Ps Muapata
Ps Mukendi
Cs Cifumba
Ps B. Muntu
Ps Med. Integree
Ps Bic Center
Ps La Guerison
Ps Bon Berger
Cs Cilenge
Ps Ditalala
Ps Feli
Ps Kaniamba
Ps Paradox
Cs Cibumba
Cs Cisenda
Ps Berth
Ps Diamond
Cs Kabimba
Ps Nsendula
Ps Ntotodi
Ps Igamed
Ps Nicolat
Ps Resurection
Cs Kalonji Kinya
Cs Kampaci
Ps Herboriste
Cs Kasensa
Ps La Grace
Ps Mulambikua
Cs Buzangu Luaba
Ps Malaba
Cs Luamuela I
Ps Munganga
Ps Zaphar
Ps Mpokolo
Ps La Source
Ps Disanka
Ps Tshiense
Ps Saint Sauveur
Ps Meilleurs Soins
Ps Ditalala
Ps Heritier
Ps Saint Jean
Cs Luamuela Ii
Ps Bena Kabula
Ps Sept Fois Sept
Cs Mukumba
Ps Shere
Ps Parox
Cs Nkuadi
Ps Reveil
Cs Nkusu
Ps Unite
Ps J. Claude
Ps Theo
Bcz Mweneditu
Itm Muaka
Itm Ntre Dame Grace
Cs Metropole
Cs St Luc
Cs Du Marche
Cs Meilleurs Soins
Cs Paracels
Cs Pain De Vie
Cs Comico
Cs Qui Se Souci
Cs Notre Dame Paix
Cs Munya Muimpe 1
Hgr N.D.G.
Cs Islamique
Cs Bel - Air
Cs Fraternite
Cs Shaloom
Cs Mixte
Cs Alpha
Cs Cishinji
Cs La Gloire
Cs Chemin De Vie
Cs Christ Berger
Cs La Vie Des Hom
Cs Ntre Dame Prov
Cs Mua Mbuyi M
Cs Thabor
Cs Munya Muimpe 2
Cs St Paul
Cs Anande
Cs Mambubilumb
Cs Kalubeya
Cs Reine De La Paix
Cs Temperance
Cs Piscine De Siloe
Cs Pierina
Cs Gracia Pleina
Cs Le Laboureur
Ps Source De Vie
Ps Dieu De Grace
Poly Meilleurs Soins
Ps Ophtalm Sympa
Cs Kanda-Kanda
Cs Deo Gracia
Cs St Paul
Disp Plamedi
Cs Mevn
Cs Peniel
Cs Alcar
Cs Chretien
Cs De La Gloire
Poly Natal
Cs Katabayi
Cs Lukole
Ps Kabala
Ps Noblesse
Ps Pentecote
Cs Macici
Cs Telmem
Cs Bel Ami
Cs D'abord La Sante
Cs D'assistance F
Cs De L'eternel
Poly L'esperance
Cs P. Mil Chez Mado
Hgr Tshimala
Cs Dieu Vaincra
Poly Bon Berger
Cs Kabe
Cs Rehoboth
Cs Viny
Cs Mwaka
Cs St Joseph
Poly Alcar
Cs St Pierre
Cs Bena Dianyi
Cs Mon Espoir
Cs Mont Carmel
Cs Eagle
Cs Ukarimu
Ps Tutu Jeu
Cs Musaula
Ps El Shadai
Ps El La Verite
Cs Grace De Dieu
Cs Deux Collines
Cs La Promesse
Poly La Trihomphe
Poly Bonne Sem
Poly Emmaus
Poly Iris
Cs Shekina
Bcz Makota
Clin Sncc
Cm Fundi
Cm D'amour
Ps Ste Therese
Cm Muke
Cm Bel Air
Cm Iris
Cm St Joseph
Cm La Fontaine
Disp La Grace
Disp L'amour
Cs St Seraphin
Cs Nouvel Espoire
Cm Grace A Dieu
Cm La Merveille
Cm Mukaya Ong
Cs Rehoboth 3ècp
Cm La Charite
Cm Dr Nsaka
Cm Dr Kabawu
Cm Dieu Est Grand
Ps Tshide
Cm Merci
Cm La Trompette
Cm Labo L'avenir
Cm La Charite 2
Cm St Sauveur Eap
Clin Stbernard
Ps De La Paix
Cm Mbavu
Cm Dinanga
Cm Dieu Fera Tout
Cm De La Paix
Cm La Temperance
Cm Urgence Med
Cm Solidarite
Cm Misericorde
Cm La Sante
Cs Rehoboth